Przed rozpoczęciem współpracy z firmą sprzątającą powierzchnie biurowe, należy zawrzeć z nią stosowną umowę, w której zostaną zawarte wymagania dotyczące specyfiki działań.
 

Nie w każdym miejscu firma sprzątająca wykonuje takie same czynności. Istnieją zleceniodawcy, którzy mają szczególne wymagania. Aby uniknąć nieporozumień, już na początku współpracy należy ustalić jasne warunki współpracy z zaznaczeniem możliwości ewentualnych korekt w trakcie jej trwania.