Osiedla mieszkaniowe – tereny zewnętrzne, utrzymanie zieleni